Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Καθηγητή Γεωργίου Χάλκου

  Department of Economics, University of Thessaly
  Laboratory of Operations Research
  4th Conference: Economics of Natural Resources and the Environment
  4th Conference: Economics of Natural Resources and the Environment
  7th Conference: Economics of Natural Resources and the Environment

  Announcements

  • 9ο ENVECON Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

   Το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  θα συνδιοργανώσει το 9ο ΕNVECON Συνέδριο με το Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής του τμήματος...
  • Τιμητική Διάκριση Tμήματος Οικονομικών Επιστημών Π.Θ.

   Ο Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Χάλκος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών συμπεριλαμβάνεται για 3η συνεχή χρονιά στο 2% των κορυφαίων ερευνητών-επιστημόνων παγκοσμίως για το αντίκτυπο της καριέρας, ενώ για το έτος 2022 (όπως και το έτος 2021) βρίσκεται...

  Search

  Total Visits

  187961

  OIKONOMΕΤΡΙΑ I

   

  1. Κλασσική γραμμική παλινδρόμηση και βασικές υποθέσεις.
  2. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, ιδιότητες εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων, Gauss-Markov Theorem
  3. O συντελεστής προσδιορισμού (R2) ως μέτρο καλής προσαρμογής
  4. Πολυμεταβλητά γραμμικά υποδείγματα: εκτίμηση και έλεγχος (εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας, εκτιμητές BLUE)
  5. Επεκτάσεις γραμμικού υποδείγματος: Μη γραμμικά υποδείγματα και υποδείγματα με ψευδομεταβλητές.
  6. Πολυσυγραμμικότητα και σφάλμα εξειδίκευσης
  7. Παραβίαση των στοχαστικών υποθέσεων: παραβίαση των υποθέσεων της κανονικότητας και του μηδενικού μέσου.
  8. Ετεροσκεδαστικότητα (φύση του προβλήματος, λόγοι, συνέπειες, διαπίστωση και επίλυση)
  9. Αυτοσυσχέτιση (φύση του προβλήματος, λόγοι εμφάνισης, συνέπειες, διαπίστωση πρώτης ή ανώτερης τάξης και μέτρηση, εκτίμηση του υποδείγματος με ρ γνωστό, ρ άγνωστο και σχήμα πρώτου βαθμού, εκτίμηση υποδείγματος όταν τα κατάλοιπα ακολουθούν αυτοπαλίνδρομο σχήμα ανώτερου βαθμού)
  10. Σφάλματα μετρήσεων στις μεταβλητές (συνέπειες, μέθοδος βοηθητικών μεταβλητών).
  11. Χρησιμοποιώντας Αλγεβρα Μητρών στην Παλινδρόμηση