Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Καθηγητή Γεωργίου Χάλκου

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

   

  1. Εφαρμογές επαγωγικής στατιστικής (διαδικασία ποιοτικού ελέγχου, όρια προειδοποίησης και δράσης, γράφημα ποιότητας)
  2. Ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα. Εφαρμογές σε υπολογιστή.
  3. Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων. Εφαρμογές σε υπολογιστή.
  4. Διαφορές ανάμεσα σε κ αναλογίες, πίνακες συνάφειας και έλεγχοι καλής προσαρμογής (Χ2). Εφαρμογές σε υπολογιστή.
  5. Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης και στο συντελεστή συσχέτισης (γραμμική συσχέτιση, απλή και πολλαπλή συσχέτιση, γραμμική παλινδρόμηση, διαγράμματα διασποράς, ανάλυση παλινδρόμησης)
  6. Στατιστικός έλεγχος και διαστήματα εμπιστοσύνης των συντελεστών της παλινδρόμησης.
  7. Πολλαπλή παλλινδρόμηση και έλεγχος της συνολικής στατιστικής σημαντικότητας του υποδείγματος. Προβλήματα παλινδρόμησης (μη γραμμικές περιπτώσεις και κάποιοι πιθανοί μετασχηματισμοί)
  8. Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή για την εύρεση της γραμμής παλινδρόμησης. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ενός στατιστικού πακέτου.
  9. Ανάλυση χρονολογικών σειρών
  10. Ανάλυση κινδύνου. Ανάλυση λήψης απόφασης.