Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Καθηγητή Γεωργίου Χάλκου

  OIKONOMΕΤΡΙΑ I

   

  1. Κλασσική γραμμική παλινδρόμηση και βασικές υποθέσεις.
  2. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, ιδιότητες εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων, Gauss-Markov Theorem
  3. O συντελεστής προσδιορισμού (R2) ως μέτρο καλής προσαρμογής
  4. Πολυμεταβλητά γραμμικά υποδείγματα: εκτίμηση και έλεγχος (εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας, εκτιμητές BLUE)
  5. Επεκτάσεις γραμμικού υποδείγματος: Μη γραμμικά υποδείγματα και υποδείγματα με ψευδομεταβλητές.
  6. Πολυσυγραμμικότητα και σφάλμα εξειδίκευσης
  7. Παραβίαση των στοχαστικών υποθέσεων: παραβίαση των υποθέσεων της κανονικότητας και του μηδενικού μέσου.
  8. Ετεροσκεδαστικότητα (φύση του προβλήματος, λόγοι, συνέπειες, διαπίστωση και επίλυση)
  9. Αυτοσυσχέτιση (φύση του προβλήματος, λόγοι εμφάνισης, συνέπειες, διαπίστωση πρώτης ή ανώτερης τάξης και μέτρηση, εκτίμηση του υποδείγματος με ρ γνωστό, ρ άγνωστο και σχήμα πρώτου βαθμού, εκτίμηση υποδείγματος όταν τα κατάλοιπα ακολουθούν αυτοπαλίνδρομο σχήμα ανώτερου βαθμού)
  10. Σφάλματα μετρήσεων στις μεταβλητές (συνέπειες, μέθοδος βοηθητικών μεταβλητών).
  11. Χρησιμοποιώντας Αλγεβρα Μητρών στην Παλινδρόμηση