Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Καθηγητή Γεωργίου Χάλκου

  OIKONOMIKΗ TOY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

   

  1. Αλληλεπιδράσεις Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Κοινωνίας.
  2. Ο ρόλος της Αειφόρου Ανάπτυξης (sustainability). Προσδιορισμός άριστου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.
  3. Αυτόματη επίτευξη άριστης περιβαλλοντικής προστασίας μέσω της αγοράς (Coasean approach).
  4. Παρουσίαση και ανάλυση των οικονομικών εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής (φόροι, επιδοτήσεις, χρεώσεις, εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης).
  5. Διοικητικά μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής (προδιαγραφές, απαγορεύσεις, κά).
  6. Σύγκριση διοικητικών και οικονομικών μέσων. Οργάνωση ιδιωτικού γραφείου διαχείρισης περιβάλλοντος, συγγραφή και παρουσίαση περιβαλλοντικών μελετών.
  7. Συστήματα περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης (EMAS / ISO 14001) και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
  8. Μεθοδολογικό πλαίσιο και ειδικές μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών (μέθοδοι κόστους ταξιδίου και ηδονιστικής τιμολόγησης, ανάλυση των μεθόδων υποθετικής αγοράς).
  9. Τρόποι αποτίμησης και μέτρησης περιβαλλοντικών ζημιών.
  10. Συζήτηση των διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων και τρόποι επίλυσης των προβλημάτων αυτών (όξινη βροχή, φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος, ερημοποίηση, κά).