5ο ΕNVECON Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το 5ο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 2-3 Νοεμβρίου 2018.  Το Συνέδριο δίνει έμφαση στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στις πολιτικές διαχείρισης και επίλυσής τους. Στόχος είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας που διέπει την έρευνα περιβαλλοντικών θεμάτων με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και εύρεση κοινών συνιστωσών ερευνητικών προσεγγίσεων. 

Conference's site: http://envecon.econ.uth.gr/main/eng/index.php/main