Έρευνα για το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον πολιτών - Real.gr

Υπάρχει περιβαλλοντικό ενδιαφέρον από τους πολίτες; Ποια στάση υιοθετούν απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους; Για απαντήσεις σ' αυτά και άλλα ερωτήματα δείτε http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=376582&catID=5