Στατιστική: Θεωρία, εφαρμογές και χρήση στατιστικών προγραμμάτων σε Η/Υ, 3η Έκδοση (580 σελίδες), Ιούνιος 2011.

Στατιστική: Θεωρία, εφαρμογές και χρήση στατιστικών προγραμμάτων σε Η/Υ. ISBN: 139789604023943. 580 σελίδες. 3η Έκδοση, Έκδοσεις Τυπωθήτω (2011).