Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Καθηγητή Γεωργίου Χάλκου

  Βιογραφικό

   

      

  Ο Γεώργιος Χάλκος είναι Καθηγητής Οικονομικής των Φυσικών Πόρων. Είναι οικονομολόγος πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μάστερ Επιστημών (M.Sc) σε Χρηματοοικονομικά και Αξιολόγηση Επενδύσεων και Διδακτορικού Φιλοσοφίας (D.Phil) σε Ανάλυση Κόστους-Οφέλους με τη χρήση Μαθηματικών Μοντέλων και Θεωρίας Παιγνίων και με εφαρμογή στην Οικονομική του Περιβάλλοντος από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Γιορκ (Αγγλία). Πριν την ένταξή του στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (το 1999) δίδαξε για τρία χρόνια στο Οικονομικό τμήμα και για δύο χρόνια στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Οικονομικών και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Γιορκ (Αγγλία). Δίδαξε επίσης για δύο χρόνια στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Ανάμεσα στα διδασκόμενα μαθήματα είναι τα Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομική Περιβάλλοντος, Μέθοδοι Έρευνας, Οικονομετρία και Οικονομικά στο προπτυχιακό επίπεδο και Δημόσια Οικονομικά και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομική Περιβάλλοντος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Γιορκ για διδασκαλία Στατιστικής, Οικονομετρίας και Οικονομικής του Περιβάλλοντος.

  Το ακαδημαικό έτος 2006-07 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Αιγαίου το μάθημα Οικονομική Αξιολόγηση. Τα χειμερινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 2010-11 και 2011-12 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της κατεύθυνσης Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική  του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) το μάθημα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Αγαθών. Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) το μάθημα Οικονομική Ανάλυση και Πολιτικές του Περιβάλλοντος, των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας. Το εαρινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2015-16 και 2016-17 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής  το μάθημα Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι και Ενέργεια και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 δίδαξε το μάθημα Αξιολόγηση Επενδύσεων και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 δίδαξε Ανάλυση και Αξιολόγηση Πολιτικών στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, των τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ακαδημαϊκά έτη 2019-20, 2020-21 και 2021-22 δίδαξε και διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής το μάθημα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη στο πρόγραμμα ΜΒΑ μερικής απασχόλησης και δίδαξε και διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής το μάθημα Υποδειγματοποίηση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Οικονομίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Οικονομικά και το Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές στο Οικονομικό Πανεπιστήμίο Αθηνών. Το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής το μάθημα Μεθοδολογία Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Έρευνας στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον" του Πανεπστημίου Θεσσαλίας.

  Έχει εργαστεί ως επιστημονικός υπεύθυνος και επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης, το Πάντειο, το ΑΤΕΙ Αθηνών κ.α. σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαική Ένωση (προγράμματα PHARE), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, την EUROSTAT, το Υπουργείο Απασχόλησης, κ.α. Έχει συμμετάσχει και παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια οργανωμένα από την ΕΝΙ, το Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών του Λονδίνου, την Royal Economic Society, κ.ά.

  Είναι κριτής επιστημονικών άρθρων και μελετών προς δημοσίευση σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα Ecological Economics, Economic Analysis and Policy, Εnergy Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Environmental Economics and Policy Studies, Environmental and Resource Economics, Energy Policy, Economic Modelling, Empirica Journal of Applied Economics and Economic Policy, Environment and Development Economics, Journal of Public Economics, Public Choice, Resource and Energy Economics, Empirical Economics, Annals of Operations Research, Journal of Applied Business Research, Management Accounting Research, Journal of Banking and Finance, Journal of Cleaner Production, Journal of Industrial Ecology, Journal of Environmental Management, Technology Analysis and Stratregic Management, International Business Review, Environmental Engineering and Management Journal, Research in International Business and Finance, European Journal of Operational Research, Operational Research, Annals of Regional Science, Applied Mathematics and Computation, Journal of Modelling in Management, Journal of Statistical Computation and Simulation, Contemporary Economic Policy κ.ά.

  Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών.

  Διετέλεσε Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό Environment and Development Economics (Cambridge University Press) για τα 6 τελευταία έτη.

  Διετέλεσε Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρεται από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο "Εφαρμοσμένη Οικονομική" για τέσσερα ακαδημαικά έτη (2007-2011). Στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα δίδαξε τα μαθήματα Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Ανάλυση, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

  Διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  για τέσσερα ακαδημαικά έτη (2009-2013).

  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Στατιστική, Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Προσομοιώσεις Οικονομικών Υποδειγμάτων, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική με έμφαση στα Οικονομικά της Ευημερίας, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Θεωρία Παιγνίων, Μαθηματικά Υποδείγματα (Μη Γραμμικός Προγραμματισμός).