Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Καθηγητή Γεωργίου Χάλκου

  Διδακτορικές Διατριβές

   

  Ο Γεώργιος Χάλκος ανέλαβε επιτυχώς την επίβλεψη των παρακάτω διδακτορικών διατριβών:


  1. Απόστολος Κιόχος (2007). Διαχείριση και εκτίμηση κινδύνων σε ασφαλιστικούς και τραπεζικούς οργανισμούς. Η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής έγινε στις 24-01-07 και η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος με Άριστα.

  Θέση εργασίας: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

  2. Δημήτρης Μπουσινάκης (2007). Η επίδραση των ποιοτικών παραγόντων στην παραγωγικότητα. Η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής έγινε στις 21-12-07 και η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος με Άριστα.

  Θέση εργασίας:  Οικονομικός αναλυτής, Υπεύθυνος Οικονομικού Ελέγχου της Εταιρείας Ιατροτεχνολογικού Υλικού, Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς ΑΕ

  3. Γεώργιος Παπαγεωργίου (2009)Εφαρμογές Δυναμικών Οικονομικών Μεθοδολογιών στα Δημόσια Οικονομικά και στη Φορολόγηση των Επιχειρήσεων. Η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής έγινε στις 01-07-09 και η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος με Άριστα.

  Θέση εργασίας:  Συνεργάτης στο ΤΕΙ Λάρισας. Φοροτεχνικός.

  4. Μαριάννα Τριγώνη (2010). Η επίδραση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Οικονομία. Η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής έγινε στις 19-02-10 και η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος με Άριστα.

  Θέση εργασίας: Διευθύντρια του Υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στα Μελίσσια Αττικής

  5. Δήμητρα Κίτσου (2015). Εκτίμηση συναρτήσεων ζημιάς και ελέγχου ρυπαντών για καθορισμό αποτελεσματικών πολιτικών επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων. Πρόγραμμα Ηράκλειτος - ΕΠΕΔΒΜ - ΕΣΠΑ 2007-2013. Από 1/9/2010 έως 31/12/2014. Η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής έγινε στις 18-02-2015 και η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος με Άριστα.

  6. Γεωργία Γαλάνη (2015). Οικονομική Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Αξιών: Εφαρμογή σύγχρονων εμπειρικών μεθόδων σε παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα. Η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής έγινε στις 14 Οκτωβρίου 2015 και η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος με Άριστα.

  7. Επαμεινώνδας Παιζάνος (2015). Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής και ο ρόλος της περιβαλλοντικής πολιτικής. Πρόγραμμα Ηράκλειτος - ΕΠΕΔΒΜ - ΕΣΠΑ 2007-2013. Η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής έγινε στις 30-10-2015 και η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος με Άριστα.

  8. Ναταλία Κλεονίκη Πέτρου (2019). Moving towards a circular economy: Evaluating waste management practices. Η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής έγινε στις 4-12-2019 και η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος.

  9. Στυλιανός Νομικός (2021). Επιχειρησιακά θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μετά τη δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος.

  10. Ζησιάδου Αργυρώ (2020). Market Reactions due to Environmental Hazards and Unexpected Events. Μετά τη δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος. Μέλος της τριμελούς και συνεπιβλέπων.

  11. Νικόλαος Τζερεμές (2005). Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων: Στρατηγικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας για τον Ελλαδικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο. Μέλος της τριμελούς και συνεπιβλέπων. Η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής έγινε στις 01-09-05 και η επταμελής εξεταστική επιτροπή εισηγήθηκε την απονομή του διδακτορικού διπλώματος με Άριστα.

  Θέση εργασίας: Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Αναλυση