Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Καθηγητή Γεωργίου Χάλκου

    9ο ENVECON Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

    Το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  θα συνδιοργανώσει το 9ο ΕNVECON Συνέδριο με το Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στις 8-9 Δεκεμβρίου 2023. Το συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά διά ζώσης και εξ αποστάσεως (online). Η αίθουσα που θα διεξαχθεί το συνέδριο είναι στις εγκαταστάσεις του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Τσουμής, Κτίριο Α).

    Το Συνέδριο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τα βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος με έμφαση στα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα και στις πολιτικές διαχείρισης και επίλυσής τους τόσο σε επίπεδο Ελλάδος όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας που διέπει την έρευνα περιβαλλοντικών θεμάτων με την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών των ερευνητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και την εύρεση κοινών συνιστωσών ερευνητικών προσεγγίσεων.