The random walk model with first order autocorrelated errors, Review of Economic Science, 10: 91-106 (2006, in common with I. Kevork) (JEL Listed)

The random walk model with first order autocorrelated errors, Review of Economic Science, 10: 91-106. (EconLit Listed). Από κοινού με I. Kevork (2006).

Στην εργασία αυτή αποδεικνύεται ότι ένα υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου με αυτοπαλίνδρομα πρώτου βαθμού σφάλματα, AR(1), συμπεριφέρεται σαν ένα ARIMA (1,1,0), όπως το τελευταίο προκύπτει από το μη περιοριστικό υπόδειγμα του επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller, με μία μόνο χρονική υστέρηση στις πρώτες διαφορές της σειράς ως ερμηνευτική μεταβλητή, όταν ισχύει η μηδενική υπόθεση. Με την χρήση Monte Carlo προσομοιώσεων, δείχνεται ότι όταν το πληθυσμιακό υπόδειγμα είναι αυτό του τυχαίου περιπάτου με μετρίου βαθμού αυτοσυσχετιζόμενα σφάλματα AR(1), έχουμε υψηλό σφάλμα τύπου ΙΙ, τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα μεγέθη δείγματος. Έτσι οδηγούμαστε στο να αποδεχθούμε ότι το πληθυσμιακό υπόδειγμα είναι αυτό του τυχαίου περιπάτου αλλά με σφάλματα ασυσχέτιστα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην διενέργεια προβλέψεων, όταν στη κατασκευή του διαστήματος πρόβλεψης για την πραγματική μελλοντική τιμή της σειράς χρησιμοποιούνται δύο τυπικές αποκλίσεις του σφάλματος πρόβλεψης εκατέρωθεν της προβλεπόμενης τιμής. Πιο συγκεκριμένα, η πιθανότητα το διάστημα να περιλαμβάνει την πραγματική τιμή της σειράς είναι ανησυχητικά μικρότερη από το 95.44%, ακόμα και όταν η πρόβλεψη διενεργείται για σχετικά μικρό αριθμό μελλοντικών περιόδων.

JEL Classification: C5; Time-Series; Econometric-Methods-Single-Equation-Models-Time-Series-Models (C220)