Oικονομία και Περιβάλλον: Μέθοδοι Αποτίμησης και Διαχείρισης. Έτος Έκδοσης 2013. ISBN 9786188008465. Eκδόσεις Liberal Books. 635 σελίδες

Oικονομία και Περιβάλλον: Μέθοδοι Αποτίμησης και Διαχείρισης. Έτος Έκδοσης 2013. ISBN 9786188008465. Eκδόσεις Liberal Books. 635 σελίδες

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσεγγίσει την Οικονομία και το Περιβάλλον μέσω ενός εφαρμοσμένου μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης ικανού να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των πραγματικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με τη χρήση παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης και ασκήσεων, το παρόν βιβλίο, αποτελούμενο από δώδεκα κεφάλαια, παρουσιάζει πώς η βασική οικονομική θεωρία υπεισέρχεται στο περιβάλλον και δημιουργεί τον τομέα της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων.

Τα πρώτα εφτά κεφάλαια παρέχουν τη θεωρητική θεμελίωση της Οικονομικής με το Περιβάλλον αναλύοντας διεξοδικά τις αλληλεπιδράσεις του Περιβάλλοντος με την οικονομία και την κοινωνία, καθώς και το ρόλο της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής εξετάζονται το μεθοδολογικό περίγραμμα και οι ειδικές μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών με στόχο τον προσδιορισμό του άριστου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. Οι θεματικές αυτές ενότητες συνοδεύονται επίσης με παρουσίαση, ανάλυση και σύγκριση των οικονομικών και διοικητικών εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής.

Έχοντας δημιουργήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, στα υπόλοιπα κεφάλαια παρουσιάζεται η σύγχρονη διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και αναλύεται πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω μιας αποτελεσματικής διαχείρισης.

Τέλος, παρέχεται και το απαραίτητο παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται ο τρόπος χρήσης των ποσοτικών μεθόδων στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων.