ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Προσκεκλημένη Εργασία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Προσκεκλημένη Εργασία tvn Γ. Δονάτος, Γ. Χάλκος: Πρακτικά 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2019), σελ.25-44. Η Επιστήμη της Στατιστικής και η Συμβολή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη  Ιωάννινα, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Ε.Σ.Ι)  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2019).