Implementing optimal sulphur abatement strategies in Europe, Water, Soil and Air Pollution, 87(1-4): 329-344, 1996

Implementing optimal sulphur abatement strategies in Europe, Water, Soil and Air Pollution, 87(1-4): 329-344 (SCOPUS, ISI Listed. Συντελεστής βαρύτητας: 1.769 και 5-ετίας: 1.972) (1996).

Στην μελέτη αυτή βασιζόμενος σε νέους εκτιμητές των καμπυλών ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη από την διάσπαση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την ενοποίηση της Γερμανίας, εκτιμώ και συγκρίνω όλα τα υπάρχοντα εναλλακτικά μέσα διαχείρισης του περιβάλλοντος τα οποία αν υιοθετηθούν μπορούν να ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση διαφόρων στρατηγικών για τη συντήρηση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αρχή της βιωσιμότητας (sustainability). Μεταξύ άλλων παρουσιάζεται το ετήσιο συνολικό κόστος καταπολέμησης ανά χώρα σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Καθώς το χρηματικό βάρος διαφέρει από χώρα σε χώρα, το πρόβλημα προώθησης της συνεργασίας είναι ότι κάποιες χώρες (κυρίως οι Ανατολικές) πρέπει να διαθέσουν 1-2% από το ΑΕΠ τους για τον έλεγχο των εκπομπών ενώ ο μέσος όρος για όλη την Ευρώπη είναι περίπου 0,4%. Οι εκτιμήσεις του οικονομικού οφέλους από την συνεργασία είναι πολύ μικρότερες από αυτές προηγούμενων ερευνών εξαιτίας της ενοποίησης της Γερμανίας και του καταμερισμού της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η Γερμανία κυριαρχεί στα αποτελέσματα ενώ η ενοποίηση της ανακατανέμει τα κόστη από τις διάφορες στρατηγικές ελέγχου προς όφελος της Δυτικής Γερμανίας.