The asymptotic variance in constructing confidence intervals for the stationary mean, SPOUDAI, 54(3): 55-74 (JEL Listed) (2004, in common with I. Kevork)

The asymptotic variance in constructing confidence intervals for the stationary mean, SPOUDAI, 54(3): 55-74 (EconLit Listed). Από κοινού με I. Kevork (2004).

Με την βοήθεια προσομοιώσεων αξιολογούνται τρεις εναλλακτικές μεθοδολογίες κατασκευής διαστημάτων εμπιστοσύνης για τον πληθυσμιακό μέσο στο στάσιμο αυτοπαλίνδρομο σχήμα, AR(1) με παράμετρο φ. Διαφοροποιώντας τις τρεις μεθοδολογίες αναφορικά με τον τρόπο εκτίμησης της ασυμπτωτικής διακύμανσης, συμπεραίνουμε ότι στη κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης θα πρέπει να αποφεύγεται η διαδικασία χρήσης των τιμών της υπό εξέταση σειράς για την εκτίμηση της αυτοδιακύμανσης και των συντελεστών αυτοσυσχέτισης. Αντίθετα είναι προτιμότερο να γίνεται ταυτοποίηση της σειράς κατά Box-Jenkins, και η ασυμπτωτική διακύμανση του εξαγχθέντος ARMA να υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις ελαχίστων τετραγώνων της διακύμανσης των σφαλμάτων και των παραμέτρων του υποδείγματος. Σημειωτέον ότι για το AR(1), για μικρά δείγματα και θετικές τιμές του φ, τα αναμενόμενα πραγματικά επίπεδα των διαστημάτων εμπιστοσύνης είναι μεγαλύτερα των αντίστοιχων ονομαστικών, αφήνοντας περιθώρια μελλοντικής ερευνητικής επέκτασης.

JEL Classification: C5; Time-Series; Econometric-Methods-Single-Equation-Models-Time-Series-Models (C220)