A conditional nonparametric analysis for measuring the efficiency of regional public healthcare delivery: An application to Greek prefectures. Health Policy 103(1): 73-82

A conditional nonparametric analysis for measuring the efficiency of regional public healthcare delivery: An application to Greek prefectures. Health Policy 103(1): 73-82 (SCOPUS, ISI Listed. Συντελεστής βαρύτητας: 2.293 και 5-ετίας: 2.581). Από κοινού με Ν. Τzeremes (2011).

Για πρώτη φορά διεξάγεται μελέτη για τη διερεύνηση των παροχών των υπηρεσιών υγείας και των παραγόντων που αιτιάζουν την αποτελεσματικότητα αυτή στους νομούς της Ελλάδος χρησιμοποιώντας προχωρημένες μη παραμετρικές μεθοδολογίες. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν στοιχεία των νομών αναφορικά με τον αριθμό των κλινών των νοσοκομείων, τον αριθμό των γιατρών, τον αριθμό ημερών νοσηλείας των ασθενών, το κατά κεφαλήν εισόδημα και τη πληθυσμιακή πυκνότητα των νομών. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Data Envelopment Analysis η μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα των παροχών υγείας των νομών δημιουργώντας τρεις διαφορετικούς εκτιμητές αποτελεσματικότητας CCR, BCC και FDH. Εν συνεχεία χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις και τη διαδικασία της αυτοδύναμης μεθόδου (bootstrap)  η μελέτη ακολουθεί τη διαδικασία που προτείνεται από τους  Simar και Wilson (1998, 2000) για να απαλείψει από τους παραπάνω εκτιμητές αποτελεσματικότητας  τη μεροληψία που εμφανίζεται κατά την δημιουργία τους. Εν συνεχεία εφαρμόζεται μία διαδικασία για την επιλογή του καταλληλότερου δείκτη αποτελεσματικότητας και έτσι της ορθής διεξαγωγής των αποτελεσμάτων. Επίσης στην  διαδικασία αυτή ελέγχεται η κυρτότητα της καμπύλης της αποτελεσματικότητας πριν υιοθετηθεί κάποιος εκτιμητής για την διεξαγωγή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος και σύμφωνα με πρόσφατες πιθανοθεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί από τους Daraio και Simar (2005, 2007) εξετάζεται η επίδραση του κατά κεφαλή εισοδήματος και η πληθυσμιακή πυκνότητα των νομών στην αποτελεσματικότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν εκείνους τους νομούς οι οποίοι έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα υπηρεσιών υγείας και φανερώνουν ότι παρόλο που η παροχή υπηρεσιών υγείας θα έπρεπε να είναι ένα δημόσιο αγαθό όμως παρέχεται αποτελεσματικότερα σε εκείνους τους νομούς  με υψηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα αλλά και στους νομούς που οι πολίτες τους έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Οι αναποτελεσματικότητες και τα διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας παροχών δημόσιας υγείας δημιουργούν την αίσθηση ότι οι δημόσιες παροχές υγείας δεν είναι προϊόν ενός σχεδιασμένου πλαισίου κοινωνικής ανάπτυξής, φανερώνοντας την έλλειψη σχεδιασμού σε κρατικό, περιφερειακό και αστικό επίπεδο ως αναφορά τις επενδύσεις στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας των τελευταίων δεκαετιών.